Το διάβασμα στα study time δεν γίνεται με γνώμονα τη στείρα αποστήθιση ή την τυπική επίλυση των ασκήσεων του σχολείου. Πρωταρχικός μας στόχος είναι ο μαθητής να κατανοεί και να εμβαθύνει . Μόνο έτσι μπορεί να αναδείξει την κριτική του σκέψη, στοιχείο απαραίτητο τόσο για την βελτίωση των σχολικών του επιδόσεων, όσο και για την ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων που θα φανούν απαραίτητες για τη ζωή του συνολικά.

Οι επιδιώξεις μας συνεπώς δεν περιορίζονται μόνο στην απλή προετοιμασία του μαθητή στα μαθήματα της «επόμενης μέρας», αλλά ως πρωταρχικό στόχο θέτουμε την μεταλαμπάδευση μιας συστηματικής μεθοδολογίας που θα επιτρέψει στο παιδί «Να Μάθει να μαθαίνει», καθιστώντας το αυτάρκη ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της εποχής.
Οι στόχοι μας:

• Η ενθάρρυνση του κάθε μαθητή, προκειμένου ο ίδιος να πιστέψει στον εαυτό του και να αναδείξει τις δυνατότητές του. Το παιδί που αποκτά αυτοπεποίθηση, σταδιακά αποκτά και διάθεση για εξέλιξη και δημιουργία.

• Ο μαθητής να αποκτήσει δεξιότητες οργάνωσης και προγραμματισμού προκειμένου από μόνος του να συντονίζει αποτελεσματικά το διάβασμά του. Οφείλουμε να μάθουμε στο παιδί ότι η μελέτη είναι προσωπική του υπόθεση και ότι αποτελεί μια από τις δημιουργικές δραστηριότητες στη ζωή του.

• Ο μαθητής να καλύψει τα ενδεχόμενα μαθησιακά του κενά, να αποκτήσει βάσεις και να αφομοιώσει καινούριες πληροφορίες, σωστά και μεθοδικά. Έτσι θα έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει χωρίς ουσιαστικά προβλήματα στις επόμενες εκπαιδευτικές βαθμίδες.