Τα κέντρα μελέτης «study time» προσφέρουν όλη την απαραίτητη υποστήριξη σε μαθητές του Δημοτικού́ και του Γυμνασίου στην καθημερινή́ μελέτη των μαθημάτων τους. Μέσα σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον για μελέτη, ο κάθε μαθητής μελετά τα μαθήματα της επόμενης μέρας, με καθοδήγηση και επίβλεψη έμπειρου εκπαιδευτικού προσωπικού σε συνδυασμό με την εφαρμογή ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού λογισμικού, εξασφαλίζοντας έτσι στο μαθητή μια πρωτοποριακή εμπειρία διαδραστικής μάθησης, η οποία προσεγγίζει τη μαθησιακή διαδικασία με τις πλέον σύγχρονες τάσεις της παιδαγωγικής επιστήμης.

Έτσι το παιδί, μέσα 3 ώρες έχει ολοκληρώσει τη μελέτη όλων των μαθημάτων της επόμενης μέρας και είναι ελεύθερο να αφιερωθεί στα υπόλοιπα ενδιαφέροντά του, τους φίλους του και την οικογένειά του.