Στόχοι ανάπτυξης δικτύου

Η επιχειρηματική πρόταση του studytime απευθύνεται σε :

 • Εκπαιδευτικούς που θέλουν να κάνουν το πρώτο τους επιχειρηματικό βήμα με πολύ χαμηλό οικονομικό ρίσκο και μεγάλα περιθώρια κέρδους σε μια ποιοτική και άκρως ανταγωνιστική επιχειρηματική πρόταση στο χώρο της εκπαίδευσης.
 • Εκπαιδευτικούς που ήδη δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στο χώρο της εκπαίδευσης ( π.χ. κέντρα ξένων γλωσσών, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης) και θέλουν να προσφέρουν και άλλες υπηρεσίες τονώνοντας άμεσα το πελατολόγιο τους και  αυξάνοντας σημαντικά τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης τους.

 

 • Επενδυτές που δεν σχετίζονται άμεσα με την εκπαίδευση αλλά συνειδητοποιούν τις προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης του κλάδου και θέλουν να προχωρήσουν σε μια βιώσιμη και καινοτόμο επένδυση.

 

Είμαστε δίπλα σας σε κάθε σας βήμα, σας υποστηρίζουμε :

 

 • Στην επιλογή της κατάλληλης περιοχής.
 • Στην επιλογή κτιρίου.
 • Στο σχεδιασμό αρχιτεκτονικών σχεδίων.
 • Αναλαμβάνουμε τη νομική και φοροτεχνική υποστήριξη- καθοδήγηση της εταιρικής σύστασης και αδειοδότησης.
 • Στο σχεδιασμό της αρχικής διαφήμισης και προώθησης (μακέτες φυλλαδίων και προωθητικών ενεργειών).
 • Στην ανεύρεση και επιλογή  προσωπικού καθώς και στην επιμόρφωση των  στελεχών της μονάδας:
 1. Mentoring υπευθύνου παραρτήματος.
 2. Σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς της μονάδας στη μέθοδο study time.
 3. Οργάνωση της γραμματειακής & διοικητικής λειτουργίας ( παραμετροποίηση λογισμικού διοικητικής και εκπαιδευτικής λειτουργιάς, βάση και διαχείριση πελατολογίου , οργάνωση ενημερώσεων κτλ ).
 • Με όλα τα μέσα ψηφιακής εκπαίδευσης και προβολής που διαθέτει ο όμιλος M.E.N.TE.
 • Με ολοκληρωμένο σύστημα εσωτερικής αξιολόγησης της δομής βασισμένο σε διεθνή πρότυπα (συνολικής λειτουργιάς ,επιτυχημένης συνεργασίας με πελάτη, εκπαιδευτικού έργου , αξιολόγηση  διδακτικού και διοικητικού προσωπικού)